Hjælp en ung på vej

Luk alle
Åbn alle

Arbejder du professionelt en ung, som efter din vurdering kunne have gavn af at tale med en rådgiver fra UngeLiv? Så kan du opfordre den unge til selv at kontakte os, eller du kan kontakte os på den unges vegne, hvis den unge ønsker det.

Vi kan give den unge samtaler og støtte, der tager udgangspunkt i egen situation og oplevede problemstillinger. Det kan være problemstillinger om fx:

 • Ensomhed, tristhed, mobning, stress, usikkerhed …
 • Bekymringer og problemer i familien
 • Bekymringer og tanker om krop, køn og seksualitet
 • Manglende livsmod og energi
 • Behov for prævention og/eller test for sex-sygdomme
 • Oplevelser med grænseoverskridende adfærd
 • Mistanke om graviditet

Vi mødes alene med den unge, men du kan være med i starten, hvis den unge ønsker det.

Vi kan henvise den unge til andre offentlige eller private tilbud, hvis det viser sig relevant eller nødvendigt. Og vi kan hjælpe den unge med at få kontakt.

Vi er altid klar til at komme til jeres faggruppe og holde oplæg om UngeLiv - både for unge og for personale.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er i tvivl om, om en ung kunne have gavn af kontakt med en af vores ungerådgivere, er du meget velkommen til at kontakte os.

Luk alle
Åbn alle

UngeLiv er et anonymt tilbud til unge mellem 12 og 25 år. Vi foretager fører ikke journal eller laver andre personfølsomme registreringer. Vi har ikke midler til bevillinger og vi træffer ingen afgørelser.

De unge kan henvende sig med forskellige problemstillinger fx:

 • Ensomhed, tristhed, mobning, stress, usikkerhed …
 • Bekymringer og problemer i familien
 • Bekymringer og tanker om krop, køn og seksualitet
 • Manglende livsmod og energi
 • Behov for prævention og/eller test for sex-sygdomme
 • Oplevelser med grænseoverskridende adfærd
 • Mistanke om graviditet

Vi lytter og spørger ind til de unges oplevede problemstilling. Vi kan give råd og vejledning om den situation, den unge er i. Rådgivningen kan fx bestå i at præsentere forskellige redskaber til at ændre på situationen de er i, få fortalt til andre, hvordan de har det, hvad de gerne vil have anderledes osv. Vi kan også guide de unge til at søge hjælp i andre offentlige eller private tilbud. Vi tilbyder desuden rådgivning om prævention, og de unge kan blive testet og få recept til behandling for sexsygdomme.

Hvis du mener, at din unge kunne have behov for at tale med en ungerådgiver, er I meget velkomne til at kontakte os, for at tale om, hvordan det kan ske.

Som forældre kan du ikke blive orienteret om, hvad vi taler med den unge om, da alle unge har ret til anonym rådgivning og vejledning. Vi har tavshedspligt i forhold til de oplysninger vi får fra den unge.

Som ungerådgiver indenfor det offentlige, har vi en skærpet underretningspligt i forhold til de unge under 18 år jf. Servicelovens § 152.

Det betyder, at hvis vi får oplysninger, som giver os alvorlige bekymringer for den unges sikkerhed, udvikling og trivsel, er vi forpligtigede til at underrette kommunen.