Skilsmisse

Hvor skal du bo?
Hvornår skal du se din far og din mor?
Er der andre, som har det ligesom dig?
Er der voksne som kan hjælpe mig?
Hvad gør jeg, hvis jeg har det svært med de beslutninger, som mine forældre har truffet?

Luk alle
Åbn alle

I gennemsnit er der omkring 15.000 skilsmisser i Danmark om året, og næsten hvert tredje barn oplever, at deres mor eller far bliver skilt. Der er altså rigtig mange børn, der oplever det samme som dig.

Når din mor og far skal skilles, kan Familieretshuset hjælpe dem med at få truffet en række beslutninger.

Når dine forældre bliver skilt eller flytter fra hinanden, skal de blive enige om, hvor meget du skal bo hos din far, og hvor meget du skal bo hos din mor. Det er en god ide, at du fortæller dem, hvordan du har det, og hvad du godt kunne tænke dig.

Hvis du har brug for nogen at tale med i forbindelse med dine forældres skilsmisse, kan du fx tage fat i en skolelærer eller en anden voksen, du stoler på. Du kan også ringe til Børnenes Skilsmissetelefon i Familieretshuset, hvor børnerådgivere sidder klar til at hjælpe dig med de tanker og spørgsmål, du går rundt med. Telefonnummeret er: 20 600 550, og åbningstiden er mandag til fredag 11-16.

Du har ret til at se begge dine forældre. Dine forældre kan for eksempel beslutte, at du skal bo lige meget hos hver af dem. Det kan også være, de beslutter, at du skal bo mest hos din far og være sammen med din mor hver anden weekend. Og måske beslutter de noget helt tredje.

Du har ret til at sige din mening om, hvordan du kunne tænkte dig, at det skal være, men du skal vide, at det ikke er sikkert, at det bliver, som du ønsker. Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om samvær og bopæl på Familieretshusets hjemmeside.

 

Familieretshuset

BørneTelefonen - ring, chat, sms eller skriv et brev og få hjælp (bornetelefonen.dk)

Skilsmissegrupper i Hvidovre kommune – tilbud via skolerne.

UngeLiv drop-in

Familierådgiver på skoler (Familierådgivningen)

  • Målgruppe: Børn og unge, samt forældre, lærere eller pædagoger, der oplever problemer i forhold til et barn i hjemmet, i skolen, på fritidshjemmet eller i fritiden.
  • Alder: 6 - 16 år.
  • Indhold: Familierådgiveren er på skolen én gang om ugen og kan tilbyde en samtale, hvor der gives råd og vejledning. Familierådgiveren kan også hjælpe med at etablere et samarbejde med de professionelle omkring barnet eller henvise til relevante tilbud i kommunen. Familierådgiveren deltager desuden i kontinuerlige tværfaglige netværksmøder.
  • Indsatsens varighed: Et par samtaler. Ved behov for mere vil familierådgiveren henvise videre til modtagerteamet i familierådgivningen.
  • Henvisningsveje: Direkte henvendelse til familierådgiveren af elever, deres forældre samt andre i barnets netværk. Skolens personale kan også henvende sig til familierådgiveren for råd og vejledning. Kontakt /hjemmeside Familierådgivningen: 3639 3941/ 3639 3963 www.hvidovre.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Hjaelp-ograadgivning/familieraadgiverne-paa-skolerne.asp

Rådgivning for børn og unge i alderen 12-25 år (Headspace)

  • Målgruppe: Børn og unge, der har brug for nogen at tale med, uanset problemets størrelse eller karakter.
  • Alder: 12-25 år
  • Indhold: Anonyme og gratis samtaler, som foregår i Headspaces lokaler, og varetages af enten fastansatte eller frivillige. Man kan tale om alt, og de unge bestemmer, hvad der skal tales om. Er der brug for mere specialiseret eller målrettet hjælp, brobygges der til relevante tilbud og indsatser. Der er kort ventetid (ca. en uge). Indsatsens varighed Samtaler af én times varighed. Der er ingen begrænsning på antallet af samtaler, man kan få i headspace.
  • Henvisningsveje: De unge kan selv henvende sig alene eller med en voksen. Forældre, pædagoger, lærere mv. kan også henvende sig på vegne af de unge. Der kan bestilles tid eller komme forbi uden forudgående aftale i åbningstiden (tirsdag-torsdag, 12-18) Kontakt (hjemmeside) Headspace: 2597 3163, https://headspace.dk/hvidovre